โรงพยาบาลตรัง
19/10/2018

HRMS Windows V 2.0
Updated 31/08/2559
 
Skip Navigation Links
รายงานความเสี่ยง
ติดตาม/เฝ้าระวังการเกิดความเสี่ยง
วันนี้มีรายงานความเสี่ยงใหม่
0
เรื่อง
ความเสี่ยง รอยืนยัน 1435 เรื่อง
ยืนยันแล้วเป็นความเสี่ยง/ รอแก้ไข 9267 เรื่อง
อยู่ระหว่างดำเนินการของกลุ่ม/ หน่วยงานหลัก 162 เรื่อง
อยู่ระหว่างดำเนินการของกรรมการความเสี่ยง 4266 เรื่อง
เฝ้าระวังความเสี่ยงรุนแรง
ความเสี่ยงระดับ E,F 736 เรื่อง
ความเสี่ยงระดับ G,H,I 223 เรื่อง
ความเสี่ยงระดับ 3,4,5 423 เรื่อง

Login เข้าสู่ระบบ HRMS
Login